Solel

Solel är ett konkret och lönsamt steg för miljön

Sol är en gratis och ren energikälla. Solel ger minsta möjliga miljöbelastning. I Södra Finland och på kusten är förhållandena ypperliga för solel – mängden soltimmar är samma som i norra Tyskland!

Klimat

Solen är en förnybar energikälla. Varje kilowatt-timme solel gör gott för miljön och är ett steg mot en hållbarare framtid. När du inte använder din solel kan du mata in överskottselen till elnätet och sälja den till elbolagen.

Du bidrar 100 % till miljön med att investera i solpaneler.

Miljötänk

Solel är ett miljövänligt sätt att producera el. Solel belastar inte miljön eller vållar skada på djur eller sjöar. Solpaneler tillverkas främst av aluminium, kisel, glas och grundämnen, som alla är återanvändningsbara.

Ju mera solel vi producerar i samhället, desto större nytta till för det miljön och klimatet. Naturen tackar!

Lönsamhet

Utöver att solel är miljövänligt är det även ekonomiskt lönsamt. Du kan ersätta 20–40 % av din nuvarande elförbrukning med solel och får i snitt en årlig avkastning på 4–8 %. Mycket säkrare än en vanlig investering eller större än räntan du får från banken!

Solpaneler ökar värdet på din fastighet och gör ditt hus attraktivare vid eventuell försäljning. Den bästa lönsamheten och avkastningen får du när du använder din solel själv, även om du också kan sälja överskottselen till elbolagen.

Blev du intresserad av solel? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!