Om företaget

Sol El Finland – nära dig

Sol El Finland är ett privatägt cleantech-företag som jobbar med solel, billaddning och andra teknologiska lösningar för hem, företag, industri och lantbruk. Vi levererar allehanda solcellsanläggningar i enlighet med kundens behov, men har en stor passion för optimerade solpaneler och en vision om att de representerar marknadens främsta teknologi och bästa lösningar.

Grundarna Kim Willgren och Ilpo Halonen har över 25 års erfarenhet av mångfacetterade uppgifter inom ledning och produktion. Sol El Finlands stora vision är att förse kunderna med hållbar, självförsörjande grön energi som främjar natur och våra kommande generationer, med en bra ekonomisk avkastning.

Lång fram­förhållning

Vi jobbar alltid med att kartlägga kundernas grundbehov, vi ritar taken med våra ritprogram och planerar avkastning och återbetalning så att uppläggen blir de bästa möjliga. Alla upplägg planeras så att antalet paneler kan i ett senare skede utökas.

Vårt installationsteam som består av auktoriserade elinstallatörer, har lång erfarenhet inom solpanelsinstallationer och tar alla säkerhetsaspekter i beaktande. Vi jobbar med långa garantier vilket är en säkerhet som garanterar investeringens återbetalning och avkastning.

Vi har lång erfarenhet av ansvarsfull försäljning till konsumenter och följer alla förordningar och lagar.

Vi jobbar med lång framförhållning och upplever att det är viktigt att alla inom branschen följer befintliga lagar, förordningar och konsumentskydd. Vi är noggranna och dokumenterar att alla våra samarbetspartner har alla lov och ackrediteringar som behövs, och följer solelbranschens lagar och förordningar.

Vår vision är att jobba långsiktigt med våra kunder och vara en pålitlig samarbetspartner och arbetsgivare inom solelsbranschen.

Värden

Vi jobbar enbart med leverantörer, installatörer och samarbetspartners som har lång erfarenhet av branschen och hög integritet. Det är ytterst viktigt för oss att alla inom vårt nätverk är professionella. Vi är fokuserade på att jobba med alla våra kunder enligt de lagar och förordningar som krävs. Vi har stor respekt för våra kunders sekretess och integritet och jobbar med kunddata i enlighet med alla lagar och förordningar.

Reko affärer – företagsansvar

Vi bär alltid ansvar för våra leveranser och åtaganden. Kunden har alltid rätt att enligt de lagar och förordningar som konsumentskyddet dikterar ångra sitt köp. Vi tillhandahåller kundernas uppgifter enligt gällande lagar och förordningar. Vi använder alltid produkter med hög kvalitét och långa garantitider.

Arbetstrivsel och säkerhet

För oss är det viktigt att alla trivs på jobbet och att våra kunders, anställdas och samarbetspartners säkerhet garanteras. Därför följer vi noggrannt upp att säkerhetsföreskrifterna följs i samtliga projekt.

Miljön

Vi återvinner avfallet från våra projekt på bästa möjliga sätt för att ta vara på naturen. Vi jobbar konstant med att förrbättra återvinningen av alla byggmaterial och försöker minska mängden skadliga material i våra leveranser.

Sol El Finland

Sol El Finland jobbar med konsumenter, företag, offentliga sektorn och jordbruk. Vi har alltid som mål att leverera de bästa produkterna och erbjuda den bästa servicen inom branschen. Vi är måna och stolta över vårt varumärke. Namnet Sol El Finland syftar både på våra solenergilösningar och på den e-handel vi bedriver

Sol El som arbetsgivare och partner

Vi jobbar med marknadens främsta leverantörer och samarbetspartners, och det är viktigt att både de och våra anställda känner sig nöjda med sina uppgifter. Vi är måna om att värna om en uppriktig och rakryggad kultur där individen står i fokus för våra lyckade projekt.

Visioner

Vi på Sol El Finland vill att vår verksamhet bidrar till att öka andelen förnybar och naturvänlig elproduktion i Finland. Vi har grundat vårt företag för att befrämja den naturvänliga och betydelsefulla metoden att producera sin egen el med hjälp av solen. Vårt mål är att våra barn och kommande generationer kan leva i ett samhälle med mindre koldioxidutsläpp och vara mer självförsörjande. Vi tror på en mer decentraliserad och sund elproduktion.

Alla kan ta ett steg för miljön och minska på sina koldioxidutsläpp.

Strategi

För att kunna öka andelen solel i Finland tycker vi att det skall vara enkelt för kunden att investera i solel. Sol El Finland jobbar med helhetslösningar. Vi sköter om hela processen, oavsett ort och oavsett om det finns särskilda lovansökningar gällande solel inom din hemkommun – vi sköter loven eftersom vi tycker att alla skall ha rätt till solel.

För att kunna öka andelen solel i Finland tycker vi att det skall vara enkelt för kunden att investera i solel. Sol El Finland jobbar med helhetslösningar. Vi sköter om hela processen, oavsett ort och oavsett om det finns särskilda lovansökningar gällande solel inom din hemkommun – vi sköter loven eftersom vi tycker att alla skall ha rätt till solel.

Strategi

För att kunna öka andelen solel i Finland tycker vi att det skall vara enkelt för kunden att investera i solel. Sol El Finland jobbar med helhetslösningar. Vi sköter om hela processen, oavsett ort och oavsett om det finns särskilda lovansökningar gällande solel inom din hemkommun – vi sköter loven eftersom vi tycker att alla skall ha rätt till solel.

För att kunna öka andelen solel i Finland tycker vi att det skall vara enkelt för kunden att investera i solel. Sol El Finland jobbar med helhetslösningar. Vi sköter om hela processen, oavsett ort och oavsett om det finns särskilda lovansökningar gällande solel inom din hemkommun – vi sköter loven eftersom vi tycker att alla skall ha rätt till solel.

Samarbets­partners

Vår verksamhet grundar sig på väl dokumenterade, genomtänkta processer och värdekedjor med många pålitliga samarbetspartners som alla har lång erfarenhet inom installation, el, produktion, materialtillverkning, service och bankverksamhet. Alla som hör till vårt nätverk representerar en egen specifik nisch och alla är proffs inom sitt område,  framförallt inom servicebranschen. Vi är måna om våra kunder, samarbetspartners och leverantörer som tillsammans med vårt kunnande gör det möjligt för oss att leverera högklassiga produkter och tjänster. Vi väljer alltid våra samarbetspartners med hög framförhållning.

Blev du intresserad av solel? Fyll I dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!