Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Laatimisen päivämäärä: 27.6.2019

1. Rekisterinpitäjä
Sol El Finland Oy,
Ahventie 4 A 226,
02170 Espoo

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Kim Willgren
+358 45 632 2017
info@solel.fi

3. Rekisterin nimi
Sol El tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Mahdollistaa arvontoihin osallistuminen sekä markkinointitiedon kerääminen.

5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö
Etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelinnumero suostumus suoramarkkinointiin. Näiden lisäksi muut käyttäjän itsensä antamat tiedot.

6. Tietolähde
Rekisteröitävän itsensä antamat vastaukset ja tiedot kilpailukaavakkeeseen ja/tai rekisteröitymislomakkeeseen.

7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjän tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastus- ja peruutusoikeus hänestä Sol El Finlandin Käyttäjärekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Sol El Finland Oy,
Ahventie 4 A 226,
02170 Espoo

Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse käyttäjän/asiakkaan tilauslomakkeessa tai käyttäjäksi/asiakkaaksi rekisteröityessään ilmoittamaan osoitteeseen.

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Nimen ja yhteystiedot voi päivittää sähköpostilla info@solel.fi

REKISTERIN SUOJAUS
Sol El Finlandin käyttäjärekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muunlaisin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena, ja manuaalinen aineisto tulostetaan vain tarvittaessa. Paperimuotoon tulostetut tiedot tuhotaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita.

Kiinnostaako aurinko­sähkö? Täytä tietosi, niin olemme yhteydessä!