Ta kontakt

Intresserad av solel ?

Solpaneler är en av få teknologier som kan producera el utan rörliga delar och är luktfritt och ljudlöst. Eftersom det inte fnns rörliga komponenter i solceller har de en livslängd på upp till 25–30 år.

Sol El Finland Oy

info@solel.fi
www.solel.fi
FO-nummer: 2716872-7

Fyll I dina uppgifter så tar vi kontakt och berättar mer om Sol El Finland och hur vi jobbar !