Teknologia

Enemmän sähköä älykkäällä aurinkosähkö­järjestelmällä

Sol Elin ratkaisuissa käytetään ensisijaisesti viimeisintä teknologiaa, jolloin tehontuottoa saadaan optimoitua ja toiminta on paneelikohtaisesti seurattavissa. Nykyaikaisten turvaominaisuuksien lisäksi tämä mahdollistaa asiakkaillemme korkeamman paneelikohtaisen tuoton sekä alhaisemmat ylläpitokulut koko elinkaaren aikana. Asiakas voi myös halutessaan itse seurata sähköntuotantoa maksuttomalla mobiilisovelluksella.

Älykäs aurinkosähkö­järjestelmä

Älykkäissä aurinkosähkö­järjestelmissä sähköntuotantoa voidaan ohjata ja seurata paneelikohtaisesti. Tällöin kustakin paneelista saadaan enemmän tuottoa ja yksittäinen paneeli ei häiriötilanteissa vaikuta muihin paneeleihin. Mahdolliset ylläpitotoimenpiteet voidaan ohjata suoraan oikeaan paneeliin.

Paneelikohtainen optimointi mahdollistaa myös monilapeasennukset (paneelit sijoitetaan useampaan ilmansuuntaan) ja asennukset sellaisille kattolappeille, joille osuu paikallisia varjoja.

Älykkäiden aurinkosähkö­järjestelmien turvallisuusominaisuudet ovat ylivertaisia perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.

Lue lisää kohdasta paloturvallisuus.

Perinteinen aurinkosähkö­järjestelmä

Asiakkaan niin halutessa suunnittelemme ja toteutamme pienempiin kohteisiin myös perinteisiä aurinkosähkö­järjestelmiä, mikäli optimoidun järjestelmän toteuttaminen ei ole mahdollista.

Perinteiset aurinkosähkö­järjestelmät soveltuvat parhaiten pieneen tarpeeseen ja kohteeseen, jossa on käytettävissä varjoista vapaa lape yhteen tiettyyn ilmansuuntaan. On syytä huomioida, että yhden paneelin heikompi tuotanto vaikuttaa koko paneeliketjuun. Arvioimme, että keskimäärin perinteisen järjestelmän sähköntuotto on samalla paneelimäärällä 15-20 % pienempi optimoituun järjestelmään verrattuna.

Palo­turvallisuus

Aurinkosähkö­­järjestelmien turvallisuus koostuu useasta osa-alueesta. Turvallisista työtavoista, suunnittelun ja asennuksen ammattitaidosta, käytön opastuksesta sekä tuotevalinnoista. Oikeilla tuotevalinnoilla varmistetaan paitsi järjestelmän osien kestävyys pitkän elinkaaren aikana myös järjestelmän hallittavuus huoltotoimissa sekä erityisesti poikkeustilanteissa.

Nykyaikaisessa paneelioptimoidussa aurinkosähkö­järjestelmässä paneelikentän jännite voidaan helposti ja nopeasti ohjata turvalliselle tasolle, jolloin järjestelmää voidaan huoltaa päivällä valoisan aikaan. Perinteiset järjestelmät on pimennettävä tai huollettava pimeässä, koska jännitettä ei voida ohjata turvalliselle tasolle valoisaan aikaan.

Sol El Finlandin käyttämä, SolarEdgen teknologiaan perustuva järjestelmä sisältää SafeDC™ turvaominaisuuden, joka minimoi turvallisuusriskit. Se on suunniteltu laskemaan poikkeustilanteissa paneelien ja paneelikaapeleiden jännitteen automaattisesti turvalliselle tasolle (lämpötila aurinkopaneelin alla nousee yli raja-arvon esim. tulipaloissa). Tällöin kunkin paneelin jännite laskee päivänvalossakin.

Paloturvallisuus on standardin VDE-AR-E 2100-712:2013-05 mukainen.

Kiinnostaako aurinko­sähkö? Täytä tietosi, niin olemme yhteydessä!