Teknologi

Mera el med smarta solpaneler

Vi på Sol El Finland jobbar med marknadens främsta leverantörer och producenter. Från oss får du det bästa som marknaden har att erbjuda. Vi erbjuder både traditionella och optimerade solcellsanläggningar – du bestämmer vilket upplägg du vill ha.
Vi har kunskap om många olika lösningar men är specialiserade på paneloptimerade solpaneler, och har en passion för denna teknologi. Med hjälp av noggranna algoritmer i våra ritprogram kan vi med hög precision uppskatta mängden solel ditt upplägg kommer att ge.

Optimerade solcellsanläggningar har marknadens bästa garantier och största delen av eventuella underhållsarbeten kan vi sköta på distans. Optimerade solcellsanläggningar har den främsta brandsäkerheten och är överlägsna då huset som solcellerna ska installeras på har skuggningar, brutet tak eller fler tak, som alla ska ingå i upplägget. Solpaneler med paneloptimering kan du följa upp med en app – du ser elproduktionen för varje enskild panel och får också reda på dina koldioxidutsläpp. Optimerade paneler har en överlägsen elproduktion och ger den bästa avkastningen på investerat kapital: en årlig ränta, de bästa garantierna, minsta koldioxidutsläppen och med en överlägsen avbetalningstid – med andra ord en riktigt sund investering!

Smarta solpaneler

Med paneloptimerade solpaneler kan du följa upp elproduktionen för varje enskild panel. Vi som leverantör kommer åt panelen på distans via nätet och kan hjälpa dig med eventuella problem. Varje enskild panel producerar el optimalt och individuellt – och eventuella fel i enskilda paneler påverkar inte de andra. Ett överlägset val!

Paneloptimering möjliggör även att solceller kan installeras på brutet tak och på olika åsar oavsett väderstreck. Du kan alltså dra nytta av alla takåsar och få ett bra utfall – något som inte är möjligt med vanliga solpaneler.

Optimerade paneler har en överlägsen brandsäkerhet jämfört med vanliga paneler.

Läs mer om detta på brandsäkerhet

Traditionella solpaneler

Om kunden så önskar, planerar vi och installerar även traditionella solcellsanläggningar, ifall det inte är möjligt att använda optimerade paneler.

De traditionella (icke-optimerade) solpanelerna passar bäst då byggnaden i fråga har mindre åsar, inte har plats för mer än t.ex. 10 stycken solpaneler och då när takåsen vetter optimalt mot syd eller väst. Det är viktigt att komma ihåg att traditionella solpanelssystem är installerade i länga och då påverkas hela produktionen av den sämsta panelen.

En enskild panel kan producera solel sämre än de andra pga skuggning, blad, pollen eller något tekniskt fel, och isåfall påverkas hela anläggningen ogynnsamt. I snitt vet vi att traditionella solcellsanläggningar producerar 15–20 % mindre solel än optimerade paneler, vilket leder till en längre återbetalningstid, sämre avkastning och en blygsammare minskning av koldioxidutsläpp.

Brandsäkerhet

En trygg användning av solcellspaneler och -anläggningar är en kombination av flera delområden: trygga arbetsmetoder, yrkeskunnig planering och installation, rätta produktval och smidig rådgivning. Med rätta materialval garanterar man en problemfri framtid och underlättar framtida underhåll.

En trygg användning av solcellspaneler och -anläggningar är en kombination av flera delområden: trygga arbetsmetoder, yrkeskunnig planering och installation, rätta produktval och smidig rådgivning. Med rätta materialval garanterar man en problemfri framtid och underlättar framtida underhåll.

Sol El Finland använder sig av Solar Edge-teknologin då vi jobbar med optimerade solpaneler. Solar Edge-teknologin innehåller en patenterad Safety DC-säkerhetsfunktion som stänger av elproduktionen vid behov. Safety DC-mjukvaran möjliggör att panelernas och solstringens elproduktion kan vid undantagstillfällen köras ner, så att de kan tryggt släckas i fall byggnaden drabbas av brand. Alla panelers elproduktion kan köras ner till 1V.
Brandsäkerheten följer brandsäkerhetsstandarden VDE-AR-E 2100-712:2013-05.

Blev du intresserad av solel? Fyll I dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!